הפסטיבל- גלעד סליקטר 15X21  r מיקס מדיה 8
הפסטיבל- גלעד סליקטר 15X21  מיקס מדיה 7
הפסטיבל- גלעד סליקטר 15X21  r מיקס מדיה 4
21X28  דיגיטלי הפסטיבל- סליקטר 2 r
21X28  דיגיטלי הפסטיבל- סליקטר 1 r

הפסטיבל

גלעד סליקטר

אוצרת: מיכל בוננו

לטקסט המלא

קטלוג תערוכה