top of page
אשחר הזמנה
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 2
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 29 jpg
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 11
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 12
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 16
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 21
VOYAGER - crowd participating event using the frottage technique 1

VOYAGER | אשחר חנוך קלינגבייל

 

עבודת פרוטאז' בהשתתפות הקהל

קטלוג לתערוכה

 

המין האנושי חוקר את החלל החיצון בתיווכן של מכונות מזה עשרות שנים. מכונות אלה מייבאות דימויים מעולמות אחרים המערערים תפיסות של חשיבות ושל סדרי גודל אנושיים.

החלל הציורי ברישומים של אשחר חנוך קלינגבייל מתחקה אחר אותם נופים אדירי ממדים שצולמו ברחבי הגלקסיה. הרישומים מנכיחים את המתח שבין הדימויים האינסופיים והאמורפיים של החלל החיצון, לבין הקושי האנושי שבחוסר הידיעה, והצורך לזהות נופים מוכרים ומוחשיים.

 

קלינגבייל, ברישומיו, עובד בטכניקת הפרוטאז' / Frottage: פעולה רישומית ופיסולית ששמה דגש על דרך יצירת הרישום. הפעולה, המזוהה בעיקר עם הסוריאליזם, מתחילה בחריטה על גבי הקיר המייצרת תבנית טופוגרפית של הדימוי. בשלב הבא החריטה מוסתרת מתחת לנייר, ועליו מתבצעת פעולת רישום סיסטמתית החושפת את הדימוי לעיניי כל.

 

בחלל הגלריה P8, מזמין קלינגבייל את האורחים ליצור יחד איתו את עבודת הפרוטאז' VOYAGER. העבודה מתבססת על הדימוי נקודה כחולה חיוורת: דימוי שצולם ב-1990 מהחללית וויאג'ר המראה "דיוקן" של כדור הארץ כפי שנקלט ממרחק שישה מיליארד ק"מ. ממרחק זה נראה כדור הארץ על תושביו כנקודה כחולה זעירה שגודלה כעשירית הפיקסל, מראה המייצר אי נוחות או תחושת אפסיות מצדינו המתבוננים.

 

הדימוי יוקרן על הקיר עבור עבודת החריטה הראשונית, לאחריה מוזמנים העוברים והשבים להשתתף בפעולת הרישום, להביא לידי ביטוי את חתימת ידם האישית, כשותפים אינדיבידואלים בקהילה. 

bottom of page