_DSC0799 copy
_DSC0829 copy
_DSC0828 copy
_DSC0825 copy
_DSC0824 copy
_DSC0813(1) copy
_DSC0821 copy
_DSC0813 copy
_DSC0810 copy
_DSC0807 copy
_DSC0806 copy
_DSC0804 copy
_DSC0802 copy
_DSC0800 copy
_DSC0853 copy
_DSC0845 copy
_DSC0796 copy
_DSC0790 copy
_DSC0793 copy
_DSC0787 copy

חור שלם. / .Whole Hole

תערוכת יחיד: ויק יעקובסון – פריד

אוצרת: כרמית בלומנזון

קטלוג תערוכה

 

התערוכה בוחנת שאלות העוסקות בחיפוש אחר השלמות החמקמקה של החיים ומשמעותם, כחלק בלתי נמנע של ההוויה האנושית. שם התערוכה חור שלם מכיל אבסורד וסתירה פנימית, המהולה באירוניה המבטאת את החיפוש האינסופי אחר הביטחון והאושר.

צורת המעגל בחלל הגלריה חוזרת על עצמה כשהיא חסרה וכשהיא מלאה. הריק, האָין, נוכחים ומהווים משקל חשוב בעבודות המקיימות משחקי פוזיטיב-נגטיב, התורמים לתחושת חוסר בהירות.

בעבודות המוצגות בא לביטוי תהליך טקסונומי של מיון וסיווג מאורעות וזיכרונות ילדות, בניסיון ליצור סדר פנימי כחלק מתהליך של חיפוש אחר השלם, ההיגיון והשֶקט. הן נושאות את המתח שבין הקבוע לארעי, בין עבר, הווה ועתיד, ובוחנות שאלות של פרספקטיבה, זמן וזיכרון.