top of page

"מיטת זרע"

ענבל הופמן

 

 אוצרת: נעמי אביב

 

 

פתיחה: 17.10.2013_19:30

נעילה: 16.11.2013
 

"מיטת-זרע" (seedbed) הוא שמה של תערוכת היחיד של היוצרת הבינתחומית ענבל הופמן ובה מוצגות שלוש סדרות של עבודות שנוצרו בשנה האחרונה ובכולן מפכה חווייה של עונג אסתטי, הקפדה ועמלנות.

התערוכה כוללת מיצבי פיסול, וידיאו וצילום. לצורך עשיית התערוכה יצרה ענבל הופמן מנבטה ביתית ובה הציבה מצלמה מושהית המתעדת את אירועי הגן: תהליכים של נביטה, צמיחה ועד לנבילה מחליפים אצלה פרקטיקות שגורות של רישום, ציור ופיסול ומהווים המחשה בזעיר אנפין של פלא הבריאה.

 

עצם יצירתו של מרחב נביטה פיזי מצמיח מטבעו שפע של משמעויות. מיטת הזרע של ענבל הופמן מהווה אתר המתמצת את החוויה הפוסט מודרנית ואת יחסיה המורכבים עם הטבע בכלל ועם האידיאה של הגן. רעיון הגן תמיד קיפל בתוכו דחפים אוטופיים של בריאה, יצירה ועיצוב. השימוש בפרקטיקות של גינון והנבטה בסטודיו של האמנית מאפשרים לחקור ולאתגר רעיונות כמו חלל, זמן ומקום. המנבטה שיצרה ענבל הופמן הופכת לשדה וכל התרחשות זעירה בתוכו מעוררת רגש עז, בהדגימה מחדש את אקט הבריאה.

 

לצד המעקב המתועד ותוצריו יצרה ענבל הופמן מיצבים פיסוליים שמרחיבים את הדימוי של נרקיס והם ניחנים באסתטיקה שברירית ומעודנת.

 

bottom of page