top of page


בית משותף

 

התערוכה "בית משותף" נולדה מתוך רצון חברי הגלריה להציג בה יחד תערוכה קבוצתית. זוהי בחינה של שותפות, שיתופיות ושיתוף פעולה באמצעות תערוכה בה כל חבר גלריה הזמין אמן להציג איתו, תוך נסיון לבדוק האם מסגרת שנוסדה מתוך צרכים פרקטיים יכולה להוביל לתובנות אמנותיות.

 

מתוך בחירות החברים באמנים ובעבודות מתבררים מניעים בעבודה משותפת, עניין וחיבורים לא צפויים, המתבססים על מדיום, נושא, גישה דומה, חיבורים אסתטיים, שותפות בחלל ואפילו קשרי משפחה.

 

עם שובם של הקולקטיב והאחריות ההדדית אל השיח, ועל רקע תחושת הייאוש הגוברת מהממסד בשילוב עם מיצוי מושגים קפיטליסטיים כמקור, אינדיבידואליזם וייחודיות, בחרנו לברר מה עומד מאחורי הקולקטיב בו אנו חברים, על מה מתבססת השותפות בו ומעל לכל: למצוא את המחבר בינינו במקום את המבדיל כאמנים עצמאיים בבית משותף.

 

 

משתתפים: עפרה אוחנה ונועם ונקרט, רותי ביגר ורינת שניידובר, אילון גנור ודרור אוסלנדר, ענבל הופמן ואסף קרבס, כרמלה וייס ובתיה מלכה, איתי זלאיט ופיליפ רנצר, ינאי יחיאל ורוני כנעני, שמעון לב ומיכל רוטשילד, אורה ראובן ושחר גולן-סריג, עדי שמעוני ומאיה שמעוני.

bottom of page