top of page

 

פתיחה: 21.11.2013_20:00

נעילה: 12.14.2013
 

אמני רנסנס רבים מצאו את פרנסתם בכך שייצרו רישומים מדויקים של צמחים ובעלי חיים עבור חוקרי הטבע הראשונים של העת החדשה. במקביל הם גם חקרו את הטבע לצרכיהם מתוך מטרה ליצור אמנות חדשה שעיקרה היה חיקוי המציאות. באותה עת לא היו עדיין קווי גבול ברורים בין מדע לאמנות ובין מדע אמפירי למדע פופולארי.

 

שמה של התערוכה, Magia Naturalis , הוא מחווה לאחד מהמפורסמים בספרי המדע הפופולארי שנתפרסמו בעת החדשה המוקדמת, ספר אותו פרסם לראשונה המשכיל האיטלקי ג'מבטיסטה דלה פורטה ב-1558 ואשר כלל הבחנות באשר לגיאולוגיה, אופטיקה, רפואה, מטלורגיה ועוד.

 

התערוכה מתמקדת בעבודותיהם של אמנים ישראלים עכשוויים החוקרים את הטבע בפרקטיקות של מדענים מתחומי ידע שונים ותוך שיח עם המחקרים שביצעו אמנים בראשית העת החדשה.

 

מטרת התערוכה היא ראשית להצביע על התופעה הזאת ועל ביטויה העיקריים באמנות הישראלית העכשוויתו שנית לעורר שאלות לגבי התהום הפעורה כיום בין המדע לאמנות.

 

האמנים המשתתפים בתערוכה: לארי אברמסון, נונה אורבך, ציקי אייזנברג, מאיר אפלפלד, פיליפ בולקיה, ניב בורנשטיין, קרן בן הלל, יעל בן שלום, קרן יעלה גולן, זוהר גוטסמן, נורית גור לביא, ניר דבוראי, ענבל הופמן, צבי זילברשטיין, מירה מיילור, פיטר יעקב מלץ, נטלי מנדל, וולטר פרגוסון, נימה קטלב, פרופ' יחזקאל ריבנאי, שוני ריבנאי, נעמי שניידר.

 


Magia Naturalis : אמנים ישראלים חוקרים את הטבע

 

אוצר: ד"ר יוחאי רוזן, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת חיפה

 

 

 

bottom of page