מכונות_P85
מכונות_P836
מכונות_P866
מכונות_P870
מכונות_P830
מכונות_P8129
מכונות_P8117
מכונות_P886
מכונות_P854
מכונות_P8125
מכונות_P8118

מכונות

אמנים משתתפים: אלי גור אריה, עוז מלול, עדי נחשון                                                                                          

אוצר: ראובן קופרמן

קטלוג תערוכה

"It is at work everywhere, functioning smoothly at times, at other times in fits and starts. It breathes, it heats, it eats. It shits and fucks. What a mistake to have ever said the id. Everywhere it is machines-real ones, not figurative ones: machines driving other machines being driven by other machines, with all the necessary couplings and connections. An organ-machine is plugged into an energy-source-machine: the one produces a flow that the other interrupts. The breast is a machine that produces milk, and the mouth a machine coupled to it. The mouth of the anorexic wavers between several functions: its possessor is uncertain as to whether it is an eating-machine, an anal machine, a talking-machine, or a breathing machine (asthma attacks). Hence we are all handymen: each with his little machines."

Gilles Deleuze & Felix Guattari

אלי גור אריה, עוז מלול ועדי נחשון מציגים כל אחד עבודה אחת. עבודות שמציעות תנוחה, תנועה, ופעולה. העבודות מסרבות לתפיסת זמן ומקום, אף על פי שהן קורצות אל האופק הטכנולוגי. הן חסרות תכלית או נרטיב, אף על פי שהדימוי שהן מייצרות הינו קונקרטי. הן וירטואוזיות ובו זמנית אינן מושלמות. העבודות של אלי גור אריה, עוז מלול ועדי נחשון מזמינות את הצופה להתאהב, ולו לרגע קט, אך מיד אחרי להירתע.                                

הן מכונות תשוקה.