ShirLusky_ OutofTouch
ShirLusky_ OutofTouch_Detail2
ShirLusky_ OutofTouch2
ShirLusky_ OutofTouch_Detail
DSC09592
DSC09598
מחוץ למגע שיר לוסקי2
DSC09562
ShirLusky_ OutofTouch3

מחוץ למגע / Out of Touch

תערוכת יחיד: שיר לוסקי

אוצרת: הגר בריל

קטלוג תערוכה

 

התערוכה מחוץ למגע של שיר לוסקי התגבשה מתוך מערכת יחסים מתעתעת ומורכבת בין צילום לפיסול, בין דימוי שטוח לחומר תלת-ממדי. הצילומים של לוסקי מתחקים אחר הפרעות חומריות: פתחים, שברים, חלונות, חורים ומהמורות. כל אלו הופכים לאלמנטים פיסוליים-מרחביים בחלל הגלריה: קיר גבוה אשר חור גדול נפער בו ומגלה, חלקית, את מה שמסתתר מאחוריו, צינורות החודרים את מעטפת החלל, נכנסים ויוצאים דרך הקיר, ושלוליות שחורות היוצרות הישתקפויות אניגמטיות על רצפת הגלריה. לצד כל אלו, דימוי צילומי אחד מאגד בתוכו שכבות על גבי שכבות של אובייקטים נפרדים, הנדחסים אל תוך שטיחותו של נייר הצילום, ומתמוססים יחד אל תוך אזור דמדומים שבו החוץ והפנים אינם נפרדים זה מזה.


העבודות של לוסקי מבקשות לבחון מחדש את היחסים בין רבדים ושטחיות, פתחים וחסימות. מחוץ למגע מאפשרת לנו להרהר אודות תוקף קיומי הנובע מיצירה של דימוי - אך גם מתנפץ באמצעותו, ומנכיחה עבורנו את אותו אזור אפור המתקיים בין מה שאנחנו רואים בעולם, לבין מה שיש בו באמת.