top of page

נדל"ן קינן  Keinan Real-Estate  I    

אורה ראובן  I  כרמלה וייס  Dede & Latzi  I

Dede & Latzi  I  Carmela Weiss  I  Ora Ruven​

פתיחה 14.3.2013_Opening 20:00

נעילה 6.4.2013 Closing

Latzi & Dede אומני הרחוב, כרמלה וייס ואורה ראובן אמניות הגלריה, חברו יחד לעסוק בחומרי רחוב, במראות חוץ, ובתנועה התדירה האופיינית לחיי העיר.

P8 היא גלריה קטנה הנפתחת ישירות אל המדרכה הצרה שבשכונת נגה העוברת מהפכה בתקופה זו ומשנה פניה משכונת בעלי מלאכה ומוסכים לשכונה של בתים משופצים ומהודרים שתחתיהם בוטיקים מתוקתקים של עיצוב, אופנה ולאחרונה אף בתי אוכל ומוסיקה חיה.

לצי ודדה ששמותיהם בדויים כדרכם של אמני רחוב שאינם מזדהים, מכניסים לגלריה את עבודותיהם המשותפות שנוצרו בהשראת הסביבה – רגעים פשוטים ויומיומיים, שפירוקם והרכבתם מחדש יוצרים גוף אורגני שלא היה קודם.

כרמלה וייס ואורה ראובן עדות כבר שנים אחדים לשכונה המתהפכת במהירות. הרהורים על מה שהיה ומה שיהיה קורמים צורה וחומר המרחיבים את המבט על השינוי המתרחש.

אורה ראובן, 2013

bottom of page