IMG_3695
p8_final_inv
IMG_3685
IMG_3682
IMG_3686
IMG_3691
IDRIS_APRIL_YUAN_AS_A_MAYFLY
IMG_3689
IMG_3693

בדומה לשפרירית

תערוכת זוגית: אפריל יואן ונטע רבינוביץ׳

אוצר: ברק רובין וליביה טליאקוצו - אידריס

 

קטלוג תערוכה

אגדות סיניות עתיקות של משוררי שושלת טאנג ( 618-907 ) התייחסו לתחילת "שלושת השלמויות"– כאשר משוררים, קליגרפים וציירים שילבו את הכישרון שלהם על מנת לייצר יצירות אמנות שיתופית. במהלך שושלת סונג (960-1279 ) האמנות החזותית שגשגה, ועם אישור המלכות, נוצרה כיתה של אמנים חוקרים.
כך, בסין המסורתית, אנשי השכלה הושגו ב"שלושת השלמויות," שהתאימו זה לזה: משיכות מכחול קליגרפיות שולבו בציורים, ציורים נחשבו ל"שירה אילמת", והשירים "ציור עם צליל".
התערוכה "בדומה לשפרירית" מפגישה אמנות סיניות מסורתיות וסוגיות עכשוויות. היצירה משלבת קליגרפיה, שירה ורישום דיגיטלי, וצורות אמנות אלו מתפרשות מחדש דרך עדשה גלובלית. הקליגרפיה הסינית מיוצרת באמצעות משיכות מכחול של דיו על נייר אורז ואז נסרקים למדיום דיגיטלי. הציור המסורתי, המלווה בשירה מסורתית, הוחלף
על ידי רישום דיגיטלי, ומלווה בסמלים של אסונות טבע מעשה ידי אדם.

"שלושת השלמויות" שהועברו על ידי יואן ורבינוביץ׳ הופכות אפוא לאמצעי להעלות את המודעות לחורבן הטבע שנגרם כתוצאה מפעולה אנושית ברמה טרנס-לאומית: שפיכות נפט באוקיינוס, הכחדת בעלי חיים, כריתת יערות וזיהום פלסטי הם אזהרות חזותיות של הווה מתמשך המאיים על הסביבה שלנו.