top of page

חפירות  I  אריק ונונו

אוצרת: ד"ר נאוה סביליה שדה

פתיחה: 15.8.2013_ 20:00

נעילה: 7.9.2013

 

התערוכה "חפירות: זכרונות אבודים מעתיד רחוק" של האמן אריק ונונו בגלריה P8 מעמידה במרכזה שאלות מהותיות לגבי משמעות העבר ביחס להווה, ומשמעותו של ההווה בעתיד הרחוק.

 

בתערוכה מוצגים רישומים וציורי שמן על בד בעלי אופי ריאליסטי ואובייקטים פיסוליים מופשטים. הרישומים מתמקדים בתיאורי נופים הזויים, מסוכנים וחסרי מוצא, הנדמים כארכיטקטורה פיסולית או שרידים ארכיאולוגיים של ערים עתיקות או מוקדי פולחן. ציורי השמן מתרכזים בדימויי חפצים שכמו נתלשו מהקשרם המקורי והפכו לסימנים חסרי משמעות, אשר נדמים לצופה מוכרים, אולם כזכרון עמום שאינו נקשר לדבר. מבין החפצים ניתן למצוא אותיות, תווים, מסכי מחשב וחפצים אלקטרוניים שהפכו למאובנים ולחפצים פסוודו-עתיקים.

 

ונונו מבקש להעמיד לדיון שאלות לגבי תפקיד המסמן והמסומן בעולם העכשווי, בו הניתוק של דברים מהקשרם הינו חלק אינטגרלי מן ההוויה התרבותית. חוסר הזהות והתלישות של דימויים אלו הוא כביטוי לשטחיות האופייינית לתרבות בה ההתעמקות והדיון היסודי נתפסים כמיותרים ובבחינת "חפירה". ונונו מבקש להפנות זרקור לעבר משמעותן של תרבויות עתיקות, "הארכיאולוגיה של הידע", אם להשתמש בלשונו של פוקו, ובאופן זה להעמיד לדיון את משמעותה של תרבות ההווה בעתיד הרחוק.

 

התערוכה מלווה בקטלוג ובו טקסט מאת אוצרת התערוכה ד"ר נאוה סביליה שדה. 

 

שיח גלריה יתקיים ביום שישי 23 באוגוסט בשעה 12.00. הציבור מוזמן.
 

 

bottom of page