top of page
העתיד בבואך-10
העתיד בבואך-5
העתיד בבואך-8 (1)
העתיד בבואך-9
העתיד בבואך-7 (2)
העתיד בבואך-6
העתיד בבואך-2 (1)
העתיד בבואך-1 (2)
העתיד בבואך-4 (1)
העתיד בבואך-3 (1)
הזמנה טובה פסח (1)

עת העתיד בבואך | טובה פסח

אוצרת: נורית טל-טנא

טובה פסח, ממקדת את מבטנו במקבץ יצירות שנוצרו בדמע, בכאב, בייסורי געגוע ואבלות.

דיאלוג ויזואלי של ייצוגים העוסק באובדן, בנטישה, בהישרדות ובשכול, המשתתפות בו דמויות משמעותיות, אך חסרות בחייה.

טובה התייתמה מאם בהיותה פעוטה בת שנתיים, ובבגרותה תחושת הנטישה שבה עם נטישת בן זוגה האהוב שנדם לשנת נצח. סיפורה הפרטי מתערבב בסיפור קולוסאלי הנוגע בכולנו.

 

מכלול יצירתה חושף בפנינו גוף עבודות אינטנסיבי מרתק, רובו פרי עשיה של שנת אבל. שכבות של צבע נמהלות ברובד של חיפוש מעמיק, כשהיא משוטטת בין אופנים ועירוב מדיות לשם ייצוג הדמויות, בעקבות חווית האובדן והשלכותיה. היא נוגעת במתח בין ייצוג המהות החיצונית לפנימית, ובמתח שבין תיעוד, הנצחה ושאיפה להשלמה עתידית עם מצבה החדש.

 

ציור, רדי מייד, קולאז' וצילום – אלה הם המרכיבים שבאמצעות שילובם יחדיו, טובה מבקשת לאחד מחדש את השלם, לאסוף חזרה את חלקיה, לאחות ולתפור את הקרע, הפצע המדמם. אמנית בשלה הבוחנת את גבולותיה, גבולות החומר והכאב.

bottom of page