top of page
adyshimony_blacklight_invitation
001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013

 עדי שמעוני | Blacklight

 

תערוכתו ״blacklight" , מציג עדי שמעוני סדרה חדשה של צילומים, שאת שלל הנושאים השונים שמאכלסים אותם, מאגד היפוך נגטיבי של הדימוי המצולם.

הדפסת הדימויים באופן נגטיבי למצב בו צולמו, הופכת כל כהה לבהיר, כול גלוי לחבוי, כל מוצנע למוחצן, כל עכור לזורח. 

blacklight הוא שמה המדעי של תאורת האולטרא סגול המשמשת לחשיפת אינפורמציה שאינה גלויה בתנאי תאורה רגילים, ומשמשת את תחומי הביולוגיה, הזיהוי הפלילי, התעשיה והכלכלה. אור זה יודע לייצר אשלייה (באמצעות הדגשת צבעים זרחניים) אך מהווה גם כלי לוודא מהימנות ולמנוע זיוף (שטרות כסף למשל).

במנעד הזה, מתקיים הצילום של עדי שמעוני, ומתפתל בין הבדיה הפנטסטית ובין הריאליזם הקשוח המהופך שמאפיין את חלקו.

זהו צילום ישרני ועובדתי שעטה על עצמו מעטה חושני של חומר וטקסטורה, שלעתים מצעף אותו ולעיתים מפקיר אותו לקור כירורגי חף ממיסתורין.

bottom of page