top of page

 

ARTIST AT WORK

 

נטלי בר-און ואנאבל שמר

 

פתיחה: 8.5.14 20:00

נעילה: 30.5.14

 

גלריה P8, יהודה הלוי 79, תל אביב

 

הפרקטיקה האמנותית נתקלת בהפרעות בלתי פוסקות ומירב הזמן והמשאבים מתכלים בנסיון לייצר את התנאים הבסיסיים ליצירה. בין החזון האמנותי להגשמתו עומדים שכר-דירה, הגשות ותארים, קורות חיים, מימון וטפסים.

 

בעידן העכשווי מקומה של האמנות בכלל, משמעות היצירה וחוויית הצופה מולה תופסות מקום משני ביחס למנגנונים הכלכליים המפעילים אותן. הקו בין לפני ומאחורי הקלעים היטשטש ובעקבותיו גם ההבדל בין אמנות מצליחה לאמנות טובה. הדימוי הציבורי של האמן וההכרה בו נבנים בעזרת סינרגיה של מכירות ויחסי ציבור, מתוך מניעים חוץ-אמנותיים, שבדרך כלל נעלמים מעיני הקהל.

 

כאמניות צעירות אנו חוות את המפגש הזה מצידו הזוהר פחות, של ניהול "עסק" בתחילת דרכה של "קריירה אמנותית", הכרוכה במימון, בירוקרטיה, קשרים ומזל. במקום לנסות לנטרל את הגורמים החוץ-אמנותיים הכרוכים בהפקת האמנות, התערוכה מגיבה אליהם במהלך הפוך,שמה אותם במרכז ובוחנת אותם בעזרת כלים אמנותיים.

bottom of page