הפירמידה והבור

תערוכה קבוצתית

 

אוצר: מריק לבנר

 

26.03.2015 - 25.04.2015

 

hazmana-2.jpg
hazmana-2.jpg

7.jpg
7.jpg

dimui 1.jpg
dimui 1.jpg

hazmana-2.jpg
hazmana-2.jpg

1/7

 

.